[KN GIAO TIẾP] kỹ năng đặt câu hỏi

Cua

Thành viên
16/4/09
11
44
13
#1
Dùng câu hỏi để thu thập thông tin:
 • Hãy làm cho việc cung cấp tin trở thành niềm vui.
 • Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi để trả lời.
 • Các loại câu hỏi: Câu hỏi có cấu trúc chặt chẽ, kết cấu cao (trực tiếp - gián tiếp - chặn đầu). Câu hỏi có cấu trúc lỏng lẻo (Gợi mở - chuyển tiếp - làm rõ vấn đề)
Dùng câu hỏi nhằm những mục đích khác:
 • Câu hỏi tiếp xúc: Nêu vấn đề fụ, thông thường...
 • Câu hỏi có tình đề nghị: Mang tính thăm dò, thoát khỏi bế tắc...
 • Câu hỏi hãm thắng: Giảm tốc độ phát biểu của đối tượng...
 • Câu hỏi kết thúc vấn đề: "Có fải việc đã xong rồi"...
 • Câu hỏi thu thập ý kiến: "Theo ý của quý vị thì ?"...
 • Câu hỏi xác nhận: "Bạn có nhận thấy rằng...?"
 • Câu hỏi lựa chọn: "Bạn chọn màu đen hay màu trắng...?"
 • Câu hỏi đối lập: "Chẳng lẽ một sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng như thế này là mau hư lắm sao? "...
 • Câu hỏi thay câu khẳng định: "Chắc bạn không nghĩ rằng thứ này mau hư chứ?"...
 • Không nên đặt những câu hỏi khó trả lời.ST
 
Thích: 4 people

Bình luận bằng Facebook