[KN SINH HOẠT] Mật thư vui vui một chút

_ice_

Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Có anh chị nào giỏi mật thư giải giúp em cái MT này
Khóa :" Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này1 ,2 ,3 ,4 ,5...
Nội dung:
12,44,24,41,13 - 24,32,11,44 -32,15,12,14 -53,11,11,52,14


Cảm ơn nhiều lắm
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top