[KN SINH HOẠT] Mật thư

Similar threads

programmer2010

Thành viên mới
2/9/11
15
19
3
26
#1
(chữ đen là mật thư, chữ xanh là đáp án)
1/ NW: BNGRTARFHYYZUKOHTAIYTJPAIRSJWNNG - AR.

OTT: Anh sẽ chẳng yêu ai khác ngoài em.


Anh SChẳng Iu AI ... Em
=> ASCII - E.
Tra bảng ASCII tìm mã nhị phân của kí tự E/e, chỉ lấy các kí tự ứng với bit 1.

BNGRTARFHYYZUKOHTAIYTJPAIRSJWNNG
01100101010001010110010101000101

BV: Ngày khai giảng.


2/ NW: XDHHKERFJMNEMNPEPS - HEHQGOWFCPDTAHE - QIERAYUINFCVQEI - NERGSNLTRSZS - AR (update 5.9.2011)

OTT: sin x=x.


Rất tiếc là key ko phải là Y=1 (do X=0).
(*) <=> sin x-x=0

đặt y=sin x-x => y'=cos x-1<0 mọi x=>...
=>mật thư lượn sóng, bỏ dòng đầu (do tịnh tiến xuống 1 đv)

XHRMMEHEHQWPAQRUFQNGLS
DKFNNPEPEGFDHIAICEESTZ
HEJEPSHSHOCTEEYNVIRNRS
=> Defenses of the Ancients.


3/ NW: TFNRHTOV - UYAUSLDM - AMNEMEYI - WNOH - AR.

OTT: Người yêu tử nạn vì xe leo đèo bị lật. (up 6.9.2011)


tử ~ tứ = 4 (dòng)
Người yêu ~ trái tim
leo ~ từ dưới lên.
THUSAMW
FTYLMEN

NOADNYO
RVUMEIH


Mật thư liên hoàn (4->8):

4/ NW: AZLOUZTZ - RLVFQCNN - NHHCWV - AR.

OTT: Sao mã. (up lại 26.4.2012)


Đầu tiên ta viết mật thư thành 2 hàng dọc bằng nhau:

A R
Z
L
L
V
O
F
U
Q
Z
C
T
N
Z
N


sau đó tách thành 2 phần như trên, ta được:

ALLFUCTNRZVOQZNZ

Giải = key Vigenere A=T + G=X là ra đc bạch văn.


5/ NW: HKBIY - USSOW - BAXHM - IYLMJ - QGYFD - XUCO - AR (26.4.2012)

OTT: :<0

"3 sắc cầu vồng" theo bạch văn câu 6 chính là lam, đỏ và da cam (theo đúng thứ tự).
Tra bảng ASCII thập phân cho các kí tự trong khóa, chia cho 100 để nhận 3 giá trị i1, i2, i3, sau đó sắp xếp mỗi giá trị tìm đc ứng với màu của nó.
Sau đó giải k1i1=k2i2=k3i3 với k1, k2, k3 nguyên và nhỏ nhất chính là khóa Vigenere.

6/ NW: ASCSU - HSNEH - MTEND - AEADR - ESVLN - VLT - AR (26.4.2012)

Dùng bạch văn câu 4 ta nhận đc khóa: SHANNON

S H A N N O N
7 2 1 3 4 6 5
A S C S U H S
N E H M T E N
D A E A D R E
S V L N V L T


7/ NW: ZR6A4 - JKMDC - BCRYD - 1SE2N - LXFOJ - WJI30 - KKPOA - ii7CE - H9F9H - AA - AR (26.4.2012)

OTT: 3 sắc cầu vồng

9/ NW: CATCAUGACAGCTACACGGTAGTTATAATACGCACGGG
GATCTAGAGTCATAGCTACCGTTTGGTATATTGCTACCGTTTGG
TATATTGCTACTACTGTATTAGTAUTCGACGT - AR

OTT: Chất sống. (27.4.2012)

Thay C<->G, A->U, T->A, sau đó tra bảng amino acid tương ứng.


10/ (4.5.2012)
NW: CEIUS - KYSIQ - RMFPA - TRFXF - PSJGK - KGM - AR

OTT: Sin thì sin cos cos sin

Cos thì cos cos sin sin dấu trừ !

C I S Y I R F A R X P J K G
E
U K S Q M P T F F S G K M


Tách chuỗi màu xanh và lấy chuỗi xanh "trừ" chuỗi đỏ sẽ ra được văn bản.

11/ (21.6.2012)
NW: POWOJ - THGJC - CBORG - QJCWY - CCXZT - AR

OTT: Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn.


12/ (25.6.2012)

NW: AKCVR - JTSUZ - MICON - URP - AR

OTT:

for i=1 to 5 do
...for j=1 to 5 do
......a[i,j]:=a[i,j]*a[i,j];
 
Last edited by a moderator:
Thích: 15 people

programmer2010

Thành viên mới
2/9/11
15
19
3
26
#4
Giải thích lại: 2/ thay X=0 thì ko ra, phải giải pt sin x=x <=> sinx-x=0, đặt f(x)=VT tính đc f'(x)=cosx-1. (ah` mà mình nhầm thành |cosx|-1 rồi nha)
 
Thích: 2 people

programmer2010

Thành viên mới
2/9/11
15
19
3
26
#5
Đã sửa lại mật thư 4 (vì NW bị lỗi) và cập nhật thêm 5->7.
Chú ý là trong BV có thể có gợi ý để đi tiếp nhé.
 

elsonhoang

[♣]Thành Viên CLB
16/2/11
250
1,378
93
HCE
#6
Mình chơi mật thư cũng nhiều, những mật thư này đối với những bạn đã được tập huấn thì Ok, nhưng với những bạn chưa làm quen thì hoàn toàn không "dễ xơi" đâu :D
 

nvh91

Thành viên mới
13/4/12
10
0
1
29
ntt
#13
không thực tế và cũng ko phổ biến..chỉ đành cho một số nhóm người/:nghingo:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads