[KN SINH HOẠT] xin giải gấp dùm mật thư này vs các bạn ơi :((

quanghai1301

Thành viên mới
mat thu:
A 1 C 4 B 3
C 4 C 5 D 4
E 2 A 1 A 1 B 5 E 5
A 5 C 3
A 2 C 5 D 4
D 5 A 1 E 5

Key: Nhìn ngang roi lai liec doc
Anh lớn cũng như Anh nhỏ
Nhưng chỉ mình Anh thôi

help me !!!! please !
 

khanh_son

Thành viên mới
mat thu:
A 1 C 4 B 3
C 4 C 5 D 4
E 2 A 1 A 1 B 5 E 5
A 5 C 3
A 2 C 5 D 4
D 5 A 1 E 5

Key: Nhìn ngang roi lai liec doc
Anh lớn cũng như Anh nhỏ
Nhưng chỉ mình Anh thôi

help me !!!! please !

mật thư này là dạng mật thư tọa độ: vì Anh lớn cũng như anh nhỏ nên A=A
1 2 3 4 5
A A B C D E
B F G H I J
C K L M N O
D P Q R S T
E U V W X Y
từ đó ta sẽ có toạ độ tương ứng của A1, A2... E5 sẽ ứng với 25 chữ cái (trừ Z)
cuối cùng ta sẽ dc bạch văn: "ANH NOS VAAJY EM BOS TAY"
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top