Mật thư mới!

programmer2010

Thành viên mới
2/9/11
15
19
3
26
#1
1. Gợi ý: t:=a;a:=b;b:=t;
Mật thư: EXSED - PJATU - JYGNJ - OYTSS - RWTUA - HNAEM - JOELA - CHNEB - NE - AR

2. Gợi ý: Tiến theo hướng Tây Nam, đội hình tam giác, bước! 1,3,3,1,1,4,6,4,1...
Mật thư: BMPCF - NZNZW - TJBWB - NCKIP - NWUZZ - IIZ - AR.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads