Nhật ký, ngày...tháng...năm...

N

ntrtuyetnhietdoi

Guest
tuần này với nhiều cảm xúc nặng nề. không muốn làm gì hay không muốn nói chuyện với ai chắc mình mắc bệnh tự kỷ rồi
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads