[Cuộc Sống] Những lời chúc đến mọi người

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
1/7/09
1,318
14,848
113
41
Tập đoàn EasyPha-max của Malaysia
#1
Don’t go for look –it can deceive; Don’t go for weath even that fades away .Go for someone who makes you smile coz’ only a smile makes a dark day seem bright .I wish that you find that person !

Đừng xem trọng bề ngoài - bề ngoài có thể đánh lừa ta .Đừng xem trọng sự giàu sang - sự giàu sang có thể mất dần .Hãy đến với người biết làm bạn cười vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi .Chúc bạn tìm được người như thế !There are moments in life when you really miss someone that you want to pick him from your dream and hug him for real.I wish that you dream of that someone !


Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người đó ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy.Chúc bạn mơ một người như thế !


Dream that you want to dream ,Go where you want to go ;Be what you want to be; cuz’ you have only on life and one chance to do all the things you want in life.I wish that you be blessed with great courage !


Hãy mơ rằng bạn thích mơ .Hãy đi những nơi bạn thích đi.Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thức hiện tất cả những gì ta mong mỏi trong cuộc đời ấy .Chúc bạn có được lòng can đảm !


May you have enough happiness to make you sweet; Enough trails to make you strong; enough sorrow to keep your human ;enough hope to make you happy .And enough money to buy me gifts .I wish you have enough !


Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng ; đủ từng trải để được mạnh mẽ ;đủ nỗi buồn để biết cảm thông ;đủ hy vọng để hạnh phúc .Và đủ tiền để mua quà tặng tôi .Tôi chúc bạn có đủ !


When you door of happiness closes ;another opens but often we look so long at the closed door that we don’t see the one that has been opened for us.I wish you fingers were cought in the process !


Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại .môt cánh cửa khác mở ra .Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đang đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra .Chúc bạn mở được cánh cửa ấy !

Trouble is a part of your life, and if you do not share it, you do not give the person who loves you enough chance to love you enough,

Khó khăn là một phần của cuộc sống và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn
 
Thích: 3 people

Bình luận bằng Facebook