[Cuộc Sống] Những quy luật vàng cho cuộc sống

accessdeny

Thanh viên kỳ cựu
28/4/09
40
330
53
ZPV
#1
Nếu bạn mở một vật, hãy đóng lại.

Nếu bạn khởi động một vật, hãy tắt nó.

Nếu bạn làm vỡ một vật, hãy thú nhận.

Nếu bạn không thể sửa chữa một vật, hãy gọi một người có thể sửa nó.

Nếu bạn đã mượn một vật, hãy trả lại.

Nếu bạn quý một vật, hãy chăm sóc nó.

Nếu bạn gây ra dơ bẩn, hãy lau sạch.

Nếu bạn dời chỗ một vật, hãy đặt lại nó đúng chỗ.

Nếu một vật thuộc về một người khác và bạn muốn dùng nó, hãy xin phép.

Nếu chuyện gì không liên quan đến bạn, đừng hỏi.


Nếu vật gì không bị vỡ, đừng gắn nó lại.

Nếu điều gì có thể làm người nào đó vui vẻ, hãy nói ra.

Nếu điều gì làm tổn hại danh dự của ai, hãy giữ kín.


"St"
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook