Quyền Con Người: Sinh ra tự do và bình đẳng

Rain Nguyen

[♣]Thành Viên CLB
19/12/12
26
69
13
Phổ Thông Năng Khiếu
www.facebook.com
Họ và tên
Nguyễn Thu Hồng Hạnh
#1
Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về quyền và phẩm giá. Dù bạn là người da trắng hay da đen, nam hay nữ, đồng tính hay dị tính, dân tộc thiểu số hay đa số, bạn vẫn bình đẳng với tư cách là một con người toàn vẹn. Hãy hiểu về quyền của mình để sống một cách tự do và bình đẳng, vì vốn lẽ bạn sinh ra đã là tự do và bình đẳng.

(Sưu tầm - Link nguồn)
 
Thích: 5 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads