[Sách hay] 10 bài học trên chiếc khăn ăn.

Trần Mít

Thanh viên kỳ cựu
#1
Tiếp thị nhiều tầng (MultiLevel Marketing - MLM)
chiếm một vị trí quan trọng trong số các phương pháp bán
hàng hiện đại: đó là một trong những phương pháp đang
phát triển mạnh nhất, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận
nhất.


Mục tiêu của cuốn sách này là thông qua các minh họa
chỉ ra cho Bạn thấy thế nào là MLM. Bạn sẽ biết được cách
làm thế nào để giới thiệu về MLM cho người khác một cách
hiệu quả.
Đây là tài liệu hướng dẫn thực hành, được viết ra nhằm
giúp Bạn trong việc đào tạo các cộng sự của mình.

**********************
Link download : 24786-donfailla-10-bai-hoc-tren-chiec-khan-an.pdf :dacy:
 
Thích: 5 people

Bình luận bằng Facebook