[Sách hay] a good handbook of library ejournal list with stanford jhu university

drsadam

Thành viên mới
3/6/09
2
6
3
35
#1
Dear friends: Do you know how tofind out database quickly without entering so many university librariesand search the web again and again? Do you know what databases does alibrary have? You will recommend google search engine, but does itprovide you enough and prcise information? No!So we made up thishandbook for you guys as an index of library resource menu, for you toget to any database or journal without entering lots of universitylibrares.

here is the handbook!

You can download the hand book here

zSHARE - database.chm

or link:

Download - ifile.it

http://www.brsbox.com/filebox/down/f...d1d3903442264f

you can go to passfans ezproxy| password| forum| bbs| clave| vpn| proxy| ebooks|rapidshare - Powered by Discuz! userid=your userid get more information

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Translate to Vietnamese:

Kính gửi bạn bè: Bạn có biết làm thế nào để tìm ra cơ sở dữ liệu mộtcách nhanh chóng mà không cần truy cập vào rất nhiều thư viện trườngđại học và tìm kiếm trên web ? Bạn có biết gì về các cơ sở dữ liệu hiệncó của một thư viện? Thường bạn sẽ được khuyên bạn nên dùng google làcông cụ tìm kiếm, nhưng nó không cung cấp cho bạn đủ và chính xác thôngtin ở đâu? Vì vậy, chúng tôi tạo cuốn cẩm nang này cho các bạn thamkhảo như là một chỉ mục vào các thư viện tài nguyên trình đơn, để bạnnhận được cho bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc các bài báo mà không cần truycập vào nhiều thư viện các trường đại học.

đây là cuốn cẩm nang!

Bạn có thể tải về tay cuốn sách ở đây

zSHARE - database.chm

hoặc liên kết:

Download - ifile.it

http://www.brsbox.com/filebox/down/f...d1d3903442264f

bạn có thể đến để passfans ezproxy| password| forum| bbs| clave| vpn| proxy| ebooks|rapidshare - Powered by Discuz! USERID = USERID của bạn tìm hiểu thêm thông tin
 

Bình luận bằng Facebook