[Sách hay] request How to think like Leonardo Da Vinci

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
17/4/09
247
1,660
93
ĐH KHXH&NV TPHCM
Họ và tên
Nguyễn Thị Kim Anh
méo đang tìm ebook của cuốn How to think like Leonardo Da Vinci (bản tiếng Anh hoặc tiếng Việt) mà hem thấy. Mọi người tìm giúp méo nhé :)