[Super Hot] Danh sách thí sinh lọt vào vòng chung kết KNS Idol

Ren

[♣]Thành Viên CLB
5/1/10
102
1,127
93
28
Dream catchers's world ;))
#1
<TABLE style="WIDTH: 553pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=738 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 44pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2157" width=59><COL style="WIDTH: 228pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11117" width=304><COL style="WIDTH: 281pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 13714" width=375><TBODY><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; BORDER-LEFT: #e0dfe3; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 553pt; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; BORDER-RIGHT: #e0dfe3; mso-ignore: colspan" class=xl23 height=27 width=738 colSpan=3>DANH SÁCH THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT KYNANGSONG IDOL

</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; BORDER-LEFT: #e0dfe3; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; BORDER-RIGHT: #e0dfe3" class=xl23 height=28>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; BORDER-LEFT: #e0dfe3; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #e0dfe3; BORDER-RIGHT: #e0dfe3" class=xl23>

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #e0dfe3; BORDER-LEFT: #e0dfe3; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #e0dfe3; BORDER-RIGHT: #e0dfe3" class=xl23>
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl29 height=28>STT
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl30>TÊN
</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl31>TIẾT MỤC
</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>1

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl22>Nguyễn Trần Bích Trâm</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl24>Bông hoa trắng</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>
2


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl22>Lê Đức Thảo</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl24>Em sẽ là giấc mơ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>
3


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl22>Nguyễn Minh Tuấn</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl24>Ánh mắt của cha</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>
4


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl22>Thái Anh Vũ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl24>Chuyện tình quảng cáo</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>
5


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl22>Vương Huỳnh Hoài Hương</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl24>Bản tình ca đầu tiên</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>
6


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl25>Tiêu Hoài Văn</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl26>Lý ngựa ô</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>
7


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl22>Hồ Thiện Nhơn</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl26>Lý ngựa ô</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>
8


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl22 x:str="Nguyễn Minh Thi ">Nguyễn Minh Thi </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl24>Mưa phố chiều nay</TD></TR><TR style="HEIGHT: 20.25pt" height=27><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 20.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl32 height=27 x:num>
9


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl22>Nguyễn Thị Hồng Sương</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl24>Bước</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: windowtext 2pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl33 height=28 x:num>
10


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl27>Nguyễn Tường Vi</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 2pt double; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" class=xl28>Chuyện tình quảng cáo</TD></TR></TBODY></TABLE>​


BTC nhiệt liệt chúc mừng các thí sinh nhé ^^~
 
Thích: 97 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
32
SaiGon Tourism Training School
#2
hè hè, Vrain đã vào top trong rồi, như vậy cái chức Idol càng xích đến mình hơn nữa, Mình sẽ là Idol, Idol sẽ là mình, Vrain và Idol

Hãy vote cho Vrain 1 vé đi nào các bạn ơi.
 
Thích: 46 people

tieusonphong

Thanh viên kỳ cựu
4/4/10
64
898
83
34
#6
Gió xin có lời chúc mừng các bạn đã được vào vòng trong và chia buồn cùng các bạn đã không may mắn! Cố gắng lên các bạn nhé!
 
Thích: 9 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads