[ Thông báo] Quy Chế Tổ Chức Hoạt Động Hội/ Nhóm CLB Kỹ Năng Sống

Status
Không mở trả lời sau này.

blacksun

Administrator
21/6/09
61
719
83
30
#1
Nhà Văn Hoá Sinh Viên TP.Hồ Chí Minh
CLB Kỹ Năng Sống
TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2010​Quy Chế​
Tổ Chức Hoạt Động Hội/ Nhóm CLB Kỹ Năng Sống​


- Diễn đàn www.kynangsong.org kênh thông tin của CLB Kỹ Năng Sống, thuộc quyền sở hữu và quản lý của CLB Kỹ Năng Sống. Mọi hoạt động trên diễn đàn đều phải phù hợp với định hướng, tầm nhìn và sứ mệnh của CLB Kỹ Năng Sống đã đặt ra.

- CLB Kỹ Năng Sống khuyến khích mọi hoạt động của Hội/ Nhóm trên tinh thần tuân thủ Nội Quy và Quy Chế của CLB.

- Trường hợp thắc mắc, khiếu nại hay tranh chấp, thành viên có thể liên hệ BQT www.kynangsong.org, BĐH CLB Kỹ Năng Sống qua mail: bdh@kynangsong.org hoặc liện hệ trực tiếp với Nguyễn Thanh Nhật qua mail: nhat.nguyen@kynangsong.org.

I. Điều kiện thành lập Hội/ Nhóm:

- Hội/ Nhóm phải có số thành viên tối thiểu là 10 thành viên. Họ là những thành viên của diễn đàn www.kynangsong.org và phải có một số đóng góp trong diễn đàn.

- Hội/ Nhóm thành lập trên diễn đàn www.kynangsong.org với các tiêu chí: tạo môi trường học tập trải nghiệm cho các bạn sinh viên, san sẻ yêu thương, hoạt động vì kỹ năng, nâng cao kỹ năng sống, nâng bước thành công cho bạn trẻ.

- Hội/ Nhóm phải có một người đại diện (Hội/ Nhóm trưởng) chịu trách nhiệm trực tiếp những họat động của Hội/ Nhóm. Người này cũng sẽ là đại diện trực tiếp trao đổi với BĐH CLB Kỹ Năng Sống về những vấn đề của Hội/ Nhóm đó.

- Người đại diện có trách nhiệm phải thông báo với BQT diễn đàn, BĐH CLB Kỹ Năng Sống về việc thành lập Hội/ Nhóm thông qua mail: bdh@kynangsong.org. Nội dung thông báo sẽ tuân thủ theo mẫu chuẩn do BĐH ban hành. BĐH sẽ xem xét những thông tin trên và sẽ phúc đáp có đồng ý cho các bạn lập Hội/ Nhóm hay không trong vòng một tuần.

- Khi chưa được BĐH đồng ý cho phép lập Hội/ Nhóm, các thành viên sẽ không được phép tổ chức các buổi sinh hoạt offline thông qua diễn đàn www.kynangsong.org dưới danh nghĩa Hội/ Nhóm. Những topic, bài viết về vấn đề này sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

- Nếu được BĐH đồng ý cho phép thành lập Hội/ Nhóm, các bạn sẽ được cấp một sub box trong box Hội/ Nhóm trên www.kynangsong.org. BQT sẽ toàn quyền chỉ định mod quản lý sub box Hội/ Nhóm.
II. Nội quy hoạt động Hội/ Nhóm:

- Hội/ Nhóm và thành viên phải tuân thủ nghiêm chỉnh nội quy của diễn đàn www.kynangsong.org.

- Hội/ Nhóm phải có bản nội quy, điều lệ hoạt động của Hội/ Nhóm, trong đó phải có điều khoản quy định về nhiệm kỳ hoạt động và cách thức bầu chọn người đại diện. Trong các buổi bầu chọn người đại diện của Hội/ Nhóm phải có ít nhất một thành viên BĐH hoặc Ban Quản Lý diễn đàn tham gia để xác định người đại diện chính thức.

- Người đại diện Hội/ Nhóm có trách nhiệm hướng dẫn, định hướng cho các hoạt đông của Hội/ Nhóm theo đúng với định hướng của CLB Kỹ Năng Sống đã đặt ra.

- Hội/ Nhóm và thành viên phải tự chịu trách nhiệm những họat động của mình và tuyệt đối không được dùng danh nghĩa của diễn đàn www.kynangsong.org cũng như CLB Kỹ Năng Sống vào các hoạt động của Hội/ Nhóm, nếu chưa có sự đồng ý của BĐH.

- Mọi hoạt động huy động nguồn tài chính cho các chương trình hoạt động của Hội/ Nhóm phải được BĐH thông qua trước khi tiến hành.

- Các chương trình hoạt động của Hội/ Nhóm nhận được sự tài trợ tài chính từ các nguồn khác bên ngoài. Hội/ Nhóm có trách nhiệm trích 10% gói tài trợ đóng góp vào quỹ hoạt động diễn đàn nhằm phục vụ cho các hoạt động duy trì và phát triển diễn đàn. Logo của nhà tài trợ sẽ được đặt trên diễn đàn. Hội/ Nhóm được phép thực hiện các công tác truyền thông trên diễn đàn, công tác truyền thông sẽ nhận được sự hỗ trợ từ CLB Kỹ Năng Sống.

-Các sự kiện lớn của Hội/ Nhóm (qui mô vượt ra ngoài Hội/ Nhóm) đều phải được tổ chức dưới danh nghĩa CLB Kỹ Năng Sống-NVH Sinh Viên.Hội/Nhóm chỉ giữ vai trò đơn vị thực hiện

- Hội/ Nhóm thu quỹ hoạt động dựa trên sự thống nhất giữa các thành viên nhưng không vượt quá 30.000đ/tháng.

- Hội/ Nhóm có quyền tham gia đóng góp ý kiến về định hướng phát triển của diễn đàn, mọi sự đóng góp phải phù hợp theo tầm nhìn và sứ mệnh CLB Kỹ Năng Sống đặt ra cho CLB và diễn đàn www. kynangsong.org.

- Khi Hội/ Nhóm đã đăng ký hoạt động trên diễn đàn www.kynangsong.org thì mọi thông tin về tên, logo và hoạt động của Hội/ Nhóm khi xuất hiện trước các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ được thể hiện dưới danh nghĩa là Hội/ Nhóm trực thuộc diễn đàn www.kynangsong.org - CLB Kỹ Năng Sống.

- Hội/ Nhóm và thành viên không được kết bè phái gây mất đoàn kết chống đối lẫn nhau và chống đối CLB Kỹ Năng Sống .

- Hàng tháng Hội/ Nhóm phải có trách nhiệm thông báo trước với BĐH về những họat động của Hội/ Nhóm đó (nhất là những họat động offline) vào ngày 20 hàng tháng, và phải đảm bảo họat động đúng theo những gì đã thông báo. Riêng các sự kiện lớn của Hội/ Nhóm (qui mô vượt ra ngoài Hội/ Nhóm) sẽ phải thông báo cho BĐH trước khi mọi hoạt đông diễn ra một tháng. CLB Kỹ Năng Sống sẽ không chịu trách nhiệm trước những họat động không được sự chấp nhận từ BĐH.

- Hội/ Nhóm phải chịu trách nhiệm chính về nội dung sub box đã được giao, giữ gìn và chăm sóc sub box gọn gàng, khoa học. BQT có toàn quyền tạm ngưng, xóa sub box của Hội/ Nhóm, nếu họat động vi phạm những nội quy nêu trên.

- Trường hợp Hội/ Nhóm ngưng hoạt động, người đại diện phải có trách nhiệm thông báo cho BQT biết để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- CLB Kỹ Năng Sống luôn luôn ủng hộ tinh thần gắn bó, đoàn kết, giao lưu học hỏi trong diễn đàn www. kynangsong.org. Vì vậy, khi các Hội/ Nhóm đã được thành lập phải cố gắng duy trì và phát triển họat động của mình ngày càng phong phú chất lượng hơn.

- Các trường hợp sau buộc phải giải thể Hội/ Nhóm:
• Hội/ Nhóm không sinh hoạt và không báo cáo hoạt động hàng tháng trong thời gian liên tục 3 tháng.

• Hội/ Nhóm sinh hoạt không đúng với tính chất, mục đích khi thành lập.


III. Khen thưởng:

- Việc khen thưởng được thực hiện đối với những cá nhân và tập thể Hội/ Nhóm nhân dịp tổng kết Quý hoạt động. Việc khen thưởng được quy định như sau:

• Đối với cá nhân: Đóng góp tích cực trong hoạt động Hội/ Nhóm và sự phát triển của diễn đàn.


• Đối với tập thể: Duy trì hoạt động thường xuyên,.nội bộ đoàn kết, có nhiều chương trình hay,.hấp dẫn,.thu hút nhiều thành viên tham gia đóng góp vào sự phát triển diễn đàn.

- Mức khen thưởng cá nhân và tập thể sẽ căn cứ vào quy định khen thưởng của CLB Kỹ Năng Sống.

IV. Kỷ luật:

- Trong quá trình hoạt động yêu cầu các Hội/ Nhóm trên diễn đàn www.kynangsong.org tuân thủ nghiêm túc các quy định do CLB định ra. Nếu vi phạm một trong các quy định trên Hội/ Nhóm sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau tuỳ theo mức độ vi phạm:

• Nhắc nhở trước toàn diễn đàn
• Tạm ngưng mọi hoạt động của Hội/ Nhóm trên diễn đàn trong 2 tuần
• Khai trừ Hội/ Nhóm ra khỏi diễn đàn www.kynangsong.orgTP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2010

TM.BĐH CLB Kỹ Năng Sống
Chủ Nhiệm

Hoàng Phương Nam​


Đính kèm: Đơn đăng ký thành lập hội nhóm.doc
 
Thích: 19 people
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads