[Truyện] Cần sinh ra thêm lần nữa

Similar threads

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
17/4/09
247
1,660
93
ĐH KHXH&NV TPHCM
Họ và tên
Nguyễn Thị Kim Anh
#1
Nếu được sinh ra thêm ln na...
Ng
ười s chn nim vui hay đau kh
?

S
chn thương yêu trong cô đơn hay t b

S
chn vn bước đi hay đng li ch m
t ai đó
S
chn khóc mt mình hay cn người than th

S
chn tr v hay dn thân dù đã tng lm l
...
Khi cu
c đi không th đ
i thay?

Ng
ười chn không gp nhau trong quãng đ
i này
đ
mi người thuc v mt con đường xa l
c
L
có gp nhau cũng s cười vui mà không bao gi rơi nước m
t
L
có không thy nhau thì chng ai cn ai đưa ti
n...
Trái tim t
nó đã bình yên?

Ng
ười s chn gp nhau đ ray rt nhiu hơ
n
Bi
ết cm giác ca mt người đi nhm đường đy hi tiế
c
Bi
ết cm giác đng gia tri mưa cht v òa khi thy mt tia n
ng
Bi
ết cm giác mình không dám buông tay vì đó là h
nh phúc
Bi
ết cm giác ca ming cười trên môi mà kh đau co tht trong lng ng
c...
lúc ph
i ngoái nhìn?

Ng
ười chn không gp nhau đ - chng - có - gì - nh - đ
mà quên
s
ng bình thường như mi người cn s
ng
Không quá ít ni
m vui nhưng cũng đng nhiu tuyt v
ng
Nh
ư mi bui sáng soi mình vào gương và đêm v thy thương mình còn biế
t khóc
C
m ơn bn thân đã không quá l
nh lùng?

Ng
ười s chn gp nhau đ nhn ra yêu thương có th là nh
n tâm
Ch
p nhn mt viên đá tan trong tách cà phê cũng là m
t mát
Ch
p nhn mt tiếng cười không h quí giá hơn mt git nước m
t
Ch
p nhn mt ngôi sao không th mãi vĩnh hng vì cn giây phút t
t
đ
m
t ngôi sao khác sáng lên?

Ng
ười chn không gp nhau đ mi người đu biết l
ng thinh
hay ch
n gp nhau đ mi người biết rng cn chia s
?
Ng
ười chn không gp nhau đ mi người ít đi nhng duyên n

hay ch
n gp nhau đ mi người biết không th thiế
u nhau?

N
ếu được sinh ra thêm ln n
a...
Ng
ười chc chn nim vui hơn là đau kh?

Nguyễn Phong Việt
 
Thích: 6 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads