Recent Content by pearlpham90

  1. P

    Các kỹ năng ghi nhớ

    có những cái tips rất hay....phù hợp với sv bọn mình với 1 níu bài vở khủng khíp ^^ thaxx nha bạn
  2. P

    [Kinh tế] Quản trị nguồn nhân lực

    bạn ui, send cho mình 1 bản đc hok ??? baochau.erc@gmail.com cám ơn bạn nhìu lắm....chúc bạn thành công