kỹ năng

  1. Sóng

    Thủ lĩnh

    THỦ LĨNH Hôm nay mình suy nghĩ về vị trí của một thủ lĩnh. Sự khác biệt lớn nhất giữa một người đứng đầu và các thành viên khác trong nhóm là gì? Ai sẽ là người được chọn trong số các thành viên để trở thành thủ lĩnh của nhóm? Có phải là người sôi nổi nhất không? Có phải là người giỏi nhất...
  2. trangdang

    [KN GIAO TIẾP] Ngôn ngữ của đôi tay trong thuyết trình

    Người xưa có câu: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Bàn tay quan trọng là thế nhưng khi thuyết trình, ta thường hay thấy “tay chân thừa thãi”, nhiều người còn bối rối không biết giấu tay vào đâu. Đó là do ta chưa biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cụ thể là ngôn ngữ của đôi tay như thế nào...
Top