Soạn mật thư có phức tạp không?

Thiên Sứ

[♣]Thành Viên CLB
Soạn mật thư có phức tạp không?

Trong đời sống hàng ngày, ta thường trao đổi tin tức với nhau bằng nhiều cách: bằng lời nói, thư từ, dùng những kí hiệu, dấu hiệu… những tin tức đó nếu cần giữ bí mật thì ta bí mật trao đổi với nhau. Như vật, mật thư là một dạng trao đổi tin tức bí mật, nó được viết dưới dạng đặc biệt mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu được. Hiện tại mật thư được chia làm 3 dạng : thay thế, dời chỗ, ẩn dấu.

A.Giải thích các từ chuyên môn :
  • Nội dung một đoạn văn bản mà mình muốn truyền đạt gọi là bản tin.
  • Chuyển bản tin sang mật thư gọi là mã hóa
  • Dịch mật thư (sang văn bản) gọi là giải mã.
  • Khóa (khóa giải, chìa khóa) là quy định hướng dẫn cách giải mã và mã hóa.
B.Cách viết mật thư:  • Thứ tự khi viết mật thư:
   • Bản tin cần trao đổi gọi là bản văn gốc.
   • Chọn khóa.
   • Mã hóa văn bản.
  • Một số yêu cầu khi mã hóa:
   • Bản văn gốc phải ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa.
   • Chọn khóa (dạng mật thư) tùy theo trình độ người chơi, đảm bảo tính vừa sức.
  • Cách giải mật thư (giải mã):
   • Bình tỉnh, tự tin, sáng trí nghiên cứu khóa đối chiếu bưc mật thư để xác định dạng.
   • Khóa giải phức tạp thì phải đặt ra nhiều giả thiết và thực hiện các cách ấy.
   • Sau khi giải mã, phải ghi chép luôn bản văn chính thức.

MẬT THƯ
NỘI DUNG SOẠN THẢOI. MẬT THƯ THAY THẾ:Bản tin: vieetjnam.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
26 25 24 23 22 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

<font face="Times New Roman"><font size="3"><font color="Blue"><b>Mã hóa:

Mật thư:
* 16, 3, 22, 22, 14, 8, 26, 7./. Trưởng đi cuối, còn đội viên thứ sáu đi sau đội viên thứ bảy 20 bước.

II. MẬT THƯ HÌNH:
<b>Bản tin: tuwjnguyeenj<font face="Arial"><font size="4"> <div align="left">
Mã hóa:

AB


CD
<font size="2" face="Arial">
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top