[KN GIAO TIẾP] 4 bí quyết giúp team-work luôn vui vẻ

_xU_kUt3_

[♣]Thành Viên CLB
Một nhóm làm việc không nên quá 9 người, bởi càng đông, bạn sẽ càng khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau.

Dù là trong cùng một nhóm, nhưng mỗi nhân viên luôn có sự nỗ lực với khả năng riêng của mình, sự cạnh tranh lẫn nhau nhiều khi không thể tránh khỏi. Chính những điều tưởng như bình thường ấy lại khiến các thành viên trong nhóm có thể xung đột, mâu thuẫn hoặc ít nhất cũng là không khí căng thẳng, làm việc kém hiệu quả.